دوبله شیرازی اصفهانی

رنگین کمان
منتشر شده در 30 اردیبهشت 1396

دوبله شیرازی اصفهانی وقتی دو تا لهجه شیرین باهم تلفیق میشه.دیدنی...

دیدگاه کاربران