خبرنگاران حرم

آستان قدس رضوی
منتشر شده در 17 مرداد 1399

عشق، فوتِ کوزه گری کار خبرنگارانِ حرم


گفتگویی متفاوت با متفاوت ترین خبرنگارانِ جهان؛ کسانی که قلمشان خادم حرم امامِ مهربانی هاست و عشق، جزو جدا نشدنی کارشان ...

دیدگاه کاربران