دانلود کتاب تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان عباس شاکری PDF

مرجع کالاهای دانلودی
منتشر شده در 31 تیر 1399

### دانلود کتاب تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان عباس شاکری PDF


کتاب laquo;تئوری و سیاست zwnj;های اقتصاد کلان raquo; نوشته zwnj;ی laquo;ویلیام اچ. برانسون raquo; و ترجمه zwnj;ی laquo;عباس شاکری raquo; ناشر درباره zwnj;ی کتاب آورده است: laquo;اقتصاد کلان برانسون از متون درسی اقتصاد کلان در دانشگاه zwnj;های معتبر جهان است. نخستین فصل zwnj;های کتاب در دوره کارشناسی و ...


دریافت فایل

دیدگاه کاربران