دستگاه مخمل پاش ودستگاه آبکاری گلدفلوک در نسیم شهر شهرک رسالت

دستگاه آبکاری*مخمل پاش*کروم حرارتی

گروه صنعتی گلدفلوک 


دستگاه مخمل پاش


دستگاه آبکاری


دستگاه فانتاکروم 


پودرمخمل


چسب مخمل


فرمول آبکاری حرارتی 


فرمول آبکاری پاششی


پک مواد آبکاری


افکت آینه


رنگ کروم 


کیلر وسیلر 


جوهر رنگ 


اکلیل ریز ودرشت


و.....


 09301313308


09106565375


02156769355

دیدگاه کاربران