در رابطه برچسب نزنیم

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

یکی از خطاهای شناختی در رابطه که در واقع شکل تشدید شده همه یا هیچ است و نوعی مطلق گرایی است. در ادامه همراه ما باشید تا ببینید این خطاها چه آسیبی به روابطتتان می زند.

دیدگاه کاربران