اقدام به بارداری با آگاهی از چرخه قاعدگی یا پریود

صبا
منتشر شده در 01 اسفند 1398

عادت ماهانه ی نامنظم نداشتن دوره ی ماهانه یا خونریزی غیرطبیعی اغلب نشان دهنده ی این است که تخمک گذاری شما درست انجام نمی شود. بعد از چند دوره ثبت کردن تاریخ شروع پریود به خوبی می توانید تاریخ شروع پریود بعدی و طول دوره پریود خودتان را داشته باشید و برای بارداری اقدام کنید. در این ویدیو خانم روشنی کارشناس مامایی در این باره صحبت میکنند.

دیدگاه کاربران