" نیویورکر " مستندی درباره تهران در ایام شیوع کرونا

دنیای مجازی
منتشر شده در 27 فروردین 1399

مستندی کوتاه از نیویورکر درباره تهران در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی و شیوع کرونا


 (فروردین 99)

دیدگاه کاربران