ترجمه متن فرانسوی به فارسی-مترجم ترکی به فارسی-مدرس زبان چینی-

محمدی
منتشر شده در 17 اردیبهشت 1399

بعد از بررسی و ارزیابی درخواست، رزومه و نمونه کار چند صد مترجم قوی ترین مترجمان کشور را در ۱۰ زبان زنده خارجه انتخاب کردیم تا بهترین خدمات ترجمه تا به امروز را ارائه کنند.


ترجمه ای اقتصادی و حرفه ای


۴ نفر از قوی ترین مترجمان کشور در زبان انگلیسی


۹ نفر از قوی ترین مترجمان کشور در ۹ زبان خارجه، ژاپنی، چینی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، عربی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی


Www.Abasaltian.Com/Atg


09392939108

دیدگاه کاربران