اختلال در سه چاکرای اصلی- دکتر آرام- انرژی درمانی - بخش دوم

تجسم خلاق
منتشر شده در 14 آبان 1398

چاکرای جنسی نمی تواند کاملا به طور مستقل عمل کند و تحت تاثیر سه چاکرای دیگر به نام چاکرای آجنا چاکرای گلو و چاکرای قائده ای قرار دارد.


این سه چاکرا تاثیرات مستقیمی بر روی چاکرانی جنسی می گذارند به همین دلیل برای بررسی هر گونه اختلالی که در چاکرای جنسی اتفاق می افتد باید به این سه چاکرا مراجعه کرد تا از لحاظ مشکل بررسی شوند.


آدرس سایت


https://aramgroup.ir


آدرس کانال تلگرام


https://t.me/aramgroup


02188302523

دیدگاه کاربران