مشاوره حضوری آخرین مرحله جهت رسیدن به تصمیم نهایی و جمع بندی تحقیقات شما

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

اگر مطالع زیادی کرده اید و هنوز تصمیمی نگرفته اید و یا مردد هستید که بین این شغل و شغل خودتان یکی یا هر دو را انتخاب کنید می توانید با مشاوران مینی سالن در تماس باشید. این مشاوره در خیلی از موارد به صورت رایگان خواهد بود


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/574-moshaverehozoori.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران