خلال کن پیماک

تجهیزات آشپزخانه صنعتی
منتشر شده در 29 آبان 1398

خلال کن پیماک مارک ترکیه ای است که یکی از نمایندگی های آن در ایران زادمن است.

دیدگاه کاربران