[جان آقا] أداء : سيد مجيد بني ...

بروز ویدیو
منتشر شده در 09 مهر 1398

[جان آقا]

أداء : سيد مجيد بني فاطمة

مونتاج : مهدي سعد مزرعة


#أسفار_الغدير#سيد_مجيد_بني_فاطمه #تسجيلات_الغدير للصوتيات و المرئيات #محرم#كربلاء


[النص]


ل بی تاب اومده

چشم پر از آب اومده

اومده ماه عزا

لشكر ارباب اومده

لشكر مشكی پوشان سینه زن های ارباب

شب همه شب می خونند نوحه برای ارباب

جان آقا سنه قربان آقا

سید العطشان آقا


دل من در به دره

درمون دردش سفره

یك نفر نیست كه یه شب

ما رو زیارت ببره

دست ادب رو سینه سینه زن های ارباب

با یه سلامت میرن پایین پای ارباب

جان آقا سنه قربان آقا

سید العطشان آقا


آه حسرت می كشم

بار مصیبت می كشم

وقتی كه گریه ام نمیاد

خیلی خجالت می كشم

پای علم می مونم پای علم می میرم

خواب دیدم آخر توی راه حرم می میرم

جان آقا سنه قربان آقا

سید العطشان آقاتسجيلات الغدير للصوتيات و المرئيات

"أسفار الغدير"


أكثر من 25 عامًا في خدمة الإسلام المحمدي الأصيل


Facebook :

https://www.facebook.com/alghadeer313


Twitter :

https://twitter.com/alghdeer313


Youtube :

https://www.youtube.com/Alghdeer313


instagram :

https://www.instagram.com/alghdeer313

دیدگاه کاربران