جوجه کباب

رستوران شانلی
منتشر شده در 30 مهر 1397

جوجه کباب را با قسمتهای مختلف مرغ می توان تهیه کرد. اگر از سینه مرغ استفاده نمایید گوشت سینه را بدون استخوان تکه تکه کرده و بعد از خواباندن به سیخ می کشیم و کباب


می کنیم ، از بال و کتف مرغ هم می توان استفاده کرد و آنها را با سس های خوش طعم مزه دار کنید و سپس روی زغال یا کباب پز کباب کرد


http://www.shanli-restaurant.com/fa/%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C/item/182-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8http://shanli-restaurant.ir/product/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8/

دیدگاه کاربران