مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 06 آذر 1397

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تاکنون مجوزی در خصوص گرانی نان صادر نشده است و افزایش قیمت نان قانونی نیست.


در خصوص رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به گرانی های اخیر نان اظهار کرد: تا امروز پرونده ای در سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص گرانی نان تشکیل نشده است .


وی افزود: از آنجا که تاکنون مجوزی در خصوص گرانی نان صادر نشده است و افزایش قیمت نان قانونی نیست.


مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه قرار است از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده موضوع افزایش قیمت نان را پیگیری کنیم, افزود: اساسا باید ببینیم نانوایی‌ها اجازه افزایش قیمت داشتند یا خیر چرا که براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده زمان زیادی از آخرین مجوز افزایش نان گذشته است .


اسفنانی بیان کرد: بعد از اینکه بررسی‌ها تمام شد اگر به این نتیجه رسیدیم که افزایش قیمت نان بدون مجوز بوده است طبیعتا گرانفروشی محسوب می شود و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.


وی افزود: برخی از نانوایی‌ها نان را گران نمی فروشند بلکه وزن خمیر نان را کم می‌کنند که این موضوع نیز مصداق کم فروشی است و سازمان تعزیرات با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دیدگاه کاربران