بزرگداشت مولانا

تیداپارس
منتشر شده در 01 آذر 1397

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم 8 مهرماه، روز بزرگداشت مولانا


www.tidapars.com

دیدگاه کاربران