سیر تحول حرم امام رضا (ع) پس از شهادت تا به امروز

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 خرداد 1403

تو آن ولی خدایی که وجود مقدست

عهده دار امانتی چون ردای امامت شد تا

ادامه رسالت پیامبر«ص» و دین نبوی باشی.

و با هجرتی تاریخ ساز از مدینه به مرو

تکیه گاه و امید مومنان و احیاگر تمدن رضوی در این خاک شدی.

دیدگاه کاربران