وزیر بهداشت در منطقه سقوط بالگرد رییس جمهور

اخبار تماشایی
منتشر شده در 31 اردیبهشت 1403

عین اللهی وزیر بهداشت :


  • من در منطقه هستم و همه نیرو های امدادی در جست و جو هستند
  • منطقه شدیدا مه آلود است 
  • تمام امکانات درمانی در محل مستقر کردیم
دیدگاه کاربران