شعرخوانی کودکان تاجیکستانی در مزار رودکی

مستند ساز
منتشر شده در 01 دی 1402

گزارش شبکه آی فیلم از مزار رودکی در پنج رود تاجیکستان

دیدگاه کاربران