#همدلی_به_نفع_مردم

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 28 خرداد 1401

وقتی اراده خدمت به مردم در همه مسئولین و ارگان ها وجود داشت همکاری و همراهی و همدلی هم خواهد بود.


بخشی از سخنان تولیت آستان قدس رضوی در آیین بازگشایی و ساماندهی پادگان لشکر 77 ارتش

دیدگاه کاربران