روحانی: آمریکا تنها کشوریست که دوبار از سلاح هسته ای استفاده کرده است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 21 مهر 1396

روحانی: آمریکا تنها کشوری است که از سلاح هسته ای علیه یک ملت استفاده کرده نه یک بار، بلکه دو بار

دیدگاه کاربران