افزایش خودسرانه و ناگهانی تعرفه های پزشکی در سال جدید!

صبا
منتشر شده در 13 شهریور 1396

با شروع سال جدید و مراجعه مردم به مراکز درمانی،ناگهان با افزایش خودسرانه تعرفه ها مواجه شدند!

دیدگاه کاربران