سید ابراهیم رئیسی: در روند بازرسی تحول علمی ایجاد کردم

انتخاب 1400
منتشر شده در 19 خرداد 1400

سید ابراهیم رئیسی در نشست با استادان و دانشجویان دانشگاه تهران: 


در سال های حضورم در سازمان بازرسی کل کشور روند بازرسی ها را علمی کردم. 


دانشگاه در کشور ما یا به حساب نیامده یا خود دانشگاه ابراز وجود نکرده است.

دیدگاه کاربران