سفره اطعام غدیر رضوی در سراسر کشور

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 مرداد 1400

سفره اطعام غدیر رضوی در سراسر کشور

دیدگاه کاربران