رفتار نمایشی را در کودکان تقویت نکنیم

سواد رسانه ای
منتشر شده در 01 آذر 1400

خودنمایی و فخرفروشی در فضای مجازی در سال‌های اخیر زیاد شده است. این نمایش نه‌تنها به تصویر کشیدن بخش‌های مختلف زندگی افراد است بلکه کودکان هم در این قضیه پای ثابتی دارند. والدین نباید برای گرفتن لایک مخاطب و دنبال کننده بیشتر از کودک بخواهند که در مقابل دوربین نمایش بازی کند زیرا این رفتار در او تقویت می‌شود و در نوجوانی و بزرگسالی هم این روند را ادامه می‌دهد. بهتر است برای اینکه کودکانمان در آینده از سلامت روانی بهتری برخوردار باشند رفتار نمایشی را در آن‌ها تقویت نکنیم.

دیدگاه کاربران