هوشیاری جمعی در برابر تکنیک تداعی معانی

سواد رسانه ای
منتشر شده در 04 دی 1400

رسانه‌ها برای قانع کردن مخاطب خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این تکنیک‌ها تداعی معانی است. رسانه‌ها سعی می‌کنند با پیوند دادن معانی خاصی با محصول و یا ایده‌ای در نظر دارند ما را قانع کنند که آن محصول را بخریم یا آن ایده و باور را قبول کنیم. اگر می‌خواهید با تکنیک تداعی معانی بیشتر آشنا شوید این ویدئو را تماشا کنید.

دیدگاه کاربران