پخش خودکار بعدی

طرح توجیهی روغن گیری زیتون

ای جی ای جی


✅طرح توجیهی دستگاه روغن گیری زیتون فرابکر سرد


✨مبلغ سرمایه گذاری برای خرید دستگاه فقط 300 میلیون تومان


☀تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز تولید روغن زیتون برای تولید ماهیانه 25000 کیلو فول اتومات


شامل (بوجاری- شستشو-کانویر – آسیاب – همزن- انتقال دهنده – سانتریفیوژ-جدا کننده آب و روغن و کمپوست )


با توجه به فصلی بودن زیتون حداقل ظرفیت جهت تولید 200 کیلو در ساعت میباشد و پیشنهاد میشود جهت تامیین روغن زیتون در کل سال سه شیفت کاری 7 ساعته در فصل مناسب تولید گردد.


🏵با احتساب قیمت روغن فرابکر و خالص بدو ن افزودنی روغن های تقلبی زیتون 79000 تومان


‼ظرفیت روزانه دستگاه : 


 21 ساعت × 200 کیلو ظرفیت در ساعت= 4.200   کیلو در روز


❇تولید روزانه با احتساب 20 درصد روغن دهی زیتون =840


 (هشتصد و چهل کیلو در یک روز)


⭐میزان فروش در یک روز در سه شیفت 7 ساعته


840 کیلو روغن بدست آمده در روز ×79000تومان قیمت هر کیلو روغن زیتون = 66.360.000 تومان در روز (شصت و شش میلیون و سیصد و شصت هزار تومان) در روز


☀میزان فروش در یکماه


25.200 کیلو روغن بدست آمده در ماه ×79000 تومان قیمت هر کیلو روغن=  1.990.800.000 یک میلیار و نهصد و نود میلیون و هشتصد هزار تومان (قیمت فروش)


🎊فروش کمپوست برای کود درختی


قیمت هر کیلو 300 تومان


که در روز سه هزار و سیصد کیلو تولید میشود


در ماه نود و نه هزار کیلو تولید میشود


میزان فروش ماهیانه :بیست و نه میلیون و هفتصد هزار تومان سود


🔶هزینه ی خرید و حمل زیتون روغنگیری درجه دوم در روز :


هر کیلو زیتون 8200 تومان با هزینه ی حمل ×4.200 کیلو مورد نیاز در 21 ساعت =34.440.000 سی و چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان


💫هزینه ی خرید و حمل زیتون درجه دوم روغنگیری در ماه :


هر کیلو زیتون 8200 تومان با هزینه ی حمل ×126000 کیلو مورد نیاز در یکماه =1.033.200.000 یک میلیارد و سی و سه میلیون و دویست هزار تومان 


💥هزینه ی نیروی انسانی :


3 نفراپراتور دستگاه هر شیفت سه نفر 300 هزار تومان در ماه 9 میلیون


یک نفر جمع آوری کمپوست هر شیفت 100 هزارتومان در ماه 3 میلیون


یک نفر مسول فروش هر شیفت 100 هزار تومان در ماه 3 میلیون تومان


مجموع = 15 میلیون تومان


✨هزینه ی آب و برق ماهیانه


3 میلیون تومان


☀هزینه ی بسته بندی در ماه


هزینه ی هر بطری و درب را هزار و دویست در نظر بگیریم


در یک ماه هزینه ی بطری 30 میلیون تومان میشود .


‼هزینه ی تبلیغات و فروش


5 میلیون تومان در ماه


❇جمع کل هزینه های یکماه


1.033.200.000+15000000 +3000000 +30000000 +5000000 +8000000=1.094.200.000 یک میلیارد نود و چهار میلیون و دویست هزار تومان


✨ بررسی سود خالص ماهیانه


میزان فروش روغن در یکماه سه شیفت کاری 7 ساعته


1.990.800.000 یک میلیارد و نهصد و نود میلیون و هشتصد هزار تومان


میزان فروش کمپوست در یک ماه


29.700.000 تومان


میزان هزینه در یکماه (شامل مواد اولیه – بسته بندی- نیروی انسانی - تبلیغات-آب و برق – حمل و نقل و اجاره محل )


1.094.200.000 یک میلیارد و نود و چهار میلیون و دویست هزار تومان


❇❇❇سود خالص در یک ماه کاری سه شیفت 7 ساعته✅✅✅


2.020.500.000 دو میلیارد و بیست میلیون تومان فروش - 1.094.200.000 یک میلیارد و هشتاد و شش میلیون و دویست هزار تومان =


 926.300.000 نهصد و بیست و شش میلیون و سیصد هزار تومان سود خالص ماهیانه


09101864155


www.ag777.com

تاریخ انتشار 13 / 06 / 1398
دسته‌بندی متفرقه
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.