سخنگوی دولت : اصلاح قیمت بنزین براساس نیت خیرخواهانه برای قشرهای ضعیف جامعه گرفته شده است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 آبان 1398

سخنگوی دولت: قبول دارم در این طرح نتوانستیم به بعضی سوالات پاسخ دهیم اما اصلاح قیمت بنزین براساس نیت خیرخواهانه برای قشرهای ضعیف جامعه گرفته شده است.

دیدگاه کاربران