اولین مزرعه تولید جوجه یک روزه در خراسان

تماشا نیوز
منتشر شده در 16 مهر 1398

اولین مزرعه تولید جوجه یک روزه در خراسان

اولین مزرعه تولید جوجه یک روزه در راستای اجرای طرح مثلث اقتصادی در خراسان رضوی آغاز بکار کرد.

دیدگاه کاربران