در چه صورت استفاده از مرتع به سودمان هست و در چه شرایطی به ضررمان؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

استفاده از مرتع می تواند بسیار سخت باشد به این علت که کنترل دما و باد و سایر عوامل در مراتع کار بسیار دشواری است. در نتیجه تنها در شرایطی توصیه می شود که شما بخواهید آن بوقلمون یا پرنده را با عنوان مرتعی با قیمت بالاتری بفروشید.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/556-martaa.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران