اعلام حکم متهمان پرونده موسسه های غیر مجاز حافظ و مهر ماندگار

اخبار تماشایی
منتشر شده در 19 آبان 1398

صبح امروز آرای محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار ایلام از سوی شعبه چهارم به آن‌ها ابلاغ شد و محکومان جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای امور اقتصادی اعزام شدند.


احکام محکومیت متهمان این پرونده به این شرح است:


سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم شده است.


بهروز پورانی فرزند سیف اله به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل سه سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم شد و در مورد اتهام مشارکت در کلاهبرداری با توجه به اصل رضایت محضری شاکی و اینکه این عمل فاقد ارکان متشکله بزه کلاهبرداری بوده است تبرئه شد.


هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بدست آورده محکوم شده است.


محسن خوشبخت به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بدست آورده محکوم شده است.


غلامرضا ارجمندی فرزند جعفر به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل سه سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم شده است.


عدنان ملائی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم شده است.


محمدحسین کریم زاده فرزند سیدعباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم شده است.


عباس شکربیگی فرزند سید کاظم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل یک سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم شده است.


علی عزیزیان فرزند سید علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل شش ماه حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بدست آورده محکوم شده است.


شهاب حسنی فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل دو و نیم سال حبس رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بدست آورده محکوم شده است.


در حکم سمیه بختیاری فرزند محمدرضا و تیمور ناصری فرزند علی اکبر برای هر دو بر اساس اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت صادر شد.

دیدگاه کاربران
<