کمدی اصفهانی با علی قیومی از خواستگاری تا طلاق

طنز ایرانی
منتشر شده در 02 آبان 1398

استنداپ کمدی شاد و دیدنی علی قیومی


خارسو بشین تو سینی خیر عروستو ببینی😅


سنگ و زدیم به هاون آدما دوماد چه گاون 😂😂😂


ازین شعرهای عروسی تولد چیزی بلدین برای ما هم بفرستین....

دیدگاه کاربران