آموزش ریاضی هشتم | رابطه فیثاغورس 2 | علی نادری

میهن مکتب
منتشر شده در 23 آبان 1398

رابطهٔ میان مجذور (مربع)اندازهٔ ضلع های مثلث قائم الزاویه به رابطهٔ فیثاغورس معروف است.این رابطه بیان می کند که در هر مثلث قائم الزاویه، مجذور وتربرابر است با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگردریافت مجموعه کامل ریاضی ششم تا نهم درسایت میهن مکتب mihanmaktab.com

دیدگاه کاربران