چهار پرسش اساسی که در حین استخدام کارمند فروش باید سوال کنید

سی آر ام دیدار
منتشر شده در 24 بهمن 1397

برای دستیابی به فروش فوق العاده باید کارمندانی داشته باشید که توانایی فوق العاده ای در فروش محصول داشته باشند. درنتیجه یافتن افراد مستعد در این حرفه می تواند به کار شما و تیم فروشتان کمک بسیاری کند. چهار سوال مهم و کلیدی وجود دارد که در زمان مصاحبه استخدامی باید از خودتان بپرسید. این سوالات به شما در پیدا کردن توانایی فرد در فروش کمک می کند.

دیدگاه کاربران