دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

راهنما
منتشر شده در 23 بهمن 1397

وعده ما غرفه راهنمای همشهری سالن 41 غرفه 23a - با رونمایی از اولین ویژه نامه تخصصی گردشگری


23 تا 26 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دیدگاه کاربران