کریدورهای آزاد راهی برای توسعه ترانزیت

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 24 تیر 1398

به گزارش پرتال حمل و نقل، در اولین میز ملی لجستیک که میزبانی منطقه آزاد ماکو برگزار شده بود، در پنل تخصصی ایده ای به نام کریدورهای آزاد ترانزیتی جهت توسعه حمل و نقل و ترانزیت مطرح گردید.

دیدگاه کاربران