نیما یوشیج چرا ساماندهی اشعارش را بعد از مرگ به دکتر معین سپرد؟

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 20 مرداد 1398

نیما یوشیج در وصیت اش ساماندهی اشعار به جا مانده از او را به دکتر محمد معین سپرد. دکتر معینی که نه او نیما را دیده بود و نه نیما او را. اما این وصیت نیما چه رازی در دلِ خود داشت؟

khaterenegari.com

دیدگاه کاربران