امنیت در مقابل امنیت تنگه در مقابل تنگه

میرادو
منتشر شده در 15 مرداد 1398

روحانی : امنیت در مقابل امنیت - تنگه در مقابل تنگه


شما اگر امنیت می خواهید نمی توانید امنیت ما را خدشه دار کنید

دیدگاه کاربران