نقالی مرشد میرزا علی در قهوه خانه آذری

وب گرد
منتشر شده در 24 مرداد 1398

روزگاری مردم در قهوه خانه ها دور هم جمع می شدند و مرشدان با نقل حکایات و داستان ها مردم را به تفکر وا می داشتند. نقالی مرشد محسن میرزا علی در مذمت غرور را درقهوه خانه آذری می شنویم.

دیدگاه کاربران