گپ اورژانسی ویژه کرونا ویروس

سازمان اورژانس کشور (115)
منتشر شده در 10 اسفند 1398

این قسمت گپ اورژانسی (کرونا ویروس) این قسمت درباره مباحث آموزشی و اطلاع رسانی تخصصی برای پرسنل اورژانس در خصوص کرونا ویروس است

دیدگاه کاربران