آموزش کلاس تعادل و تمرین درمانی

مرکز توانبخشی سالمندان یاس
منتشر شده در 11 مرداد 1399

مرکز جامع توانبخشی روزانه سالمندان یاس تهران http://www.yasrehab.ir/ 


شماره تماس:44280429 09038665935


آموزش اثر بخشی تمرینات تعادلی بر روی سالمندان مرکز روزانه یاس تهران

دیدگاه کاربران