روایت ظریف از امنیتی شدن کرونا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 تیر 1399

ظریف : امریکا برای حفظ قدرت گذشته خود بدنبال امنیتی کردن همه چیز است حتی کرونا

دیدگاه کاربران