" سلام " نماهنگ عربی بسیار زیبا و فوق العاده دیدنی و جذاب اجرای اباذر حلواجی و پسرانش ( ترجمه فارسی _ گروه ترجمه فاطر)

گروه ترجمه فاطر (فاطر ترجمه)
منتشر شده در 25 تیر 1399

العمل المسرحی اوبریت سلام اباذر الحلواجی و ابنائه اباذر عمار مقداد سلمان الحلواجی گروه ترجمه فاطر (فاطر ترجمه) @fater_tarjomeh

دیدگاه کاربران