دیرین دیرین - رومی

دیرین دیرین
منتشر شده در 24 بهمن 1398

نمای شهری حق شهروندی ماست بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی شهرمون رو بسازیم!


آجرنسوزنما آذرخش instagram.com/azarakhshbrick


t.me/azarakhsh_brick #آجر #آجرآذرخش #آجرنسوز #آجرنما #فرهنگ_سازی #نمای_شهری #معماری_ایرانی #زیباسازی #نمای_ساختمان #هویت_شهری #اجرنما #آذرخش #آجرنسوزنما #شهرسازی #معماری #معماری_نما #طراحی_نما #نمای_آجری #طراحی_شهری #معماری_شهری #زیباسازی_شهری #دیرین_دیرین #طنز #انیمیشن #کارتون #علی_درخشی #محمدرضا_علیمردانی #محمد_ابوالحسنی #طنز_انتقادی

دیدگاه کاربران