مربی تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی/فرحزاد/جنت آباد/سردارجنگل/غرب تهران/پاسداران

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی


تهران/سعادت آباد


تلفن تماس88564740


اینستاگرامmonagolabiart :


وب سایت www.monagolabiart.ir


در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.


در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.


In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all.

دیدگاه کاربران