چرا فقط 4 رنگ پاسپورت وجود دارد؟

کاوشگر
منتشر شده در 01 اسفند 1398

رنگ پاسپورت ها چه معنایی دارند؟


جالب است که بدانید فقط 4 رنگ پاسپورت در کل جهان وجود دارد. بدین معنی که هر پاسپورتی در دنیا یا به رنگ قرمز است یا سبز است یا آبی و یا مشکی!


جالب تر از آن هم این است که هر کشوری دلیلی برای خودش داشته که بر اساس آن رنگ پاسپورتش را مشخص کرده است و در واقع این رنگ پاسپورت ها هستند که در لحظه اول اطلاعاتی را در مورد کشور محل زندگی فرد ارائه می کنند.

دیدگاه کاربران