روش ساخت قایق موتوری در خانه

کاوشگر
منتشر شده در 29 بهمن 1398

آزمایش های علمی و کاردستی مناسب دانش آموزان


  • مرحله به مرحله ساخت قایق موتوری در خانه
  • آزمایش جالب با دانه ذرت
  • ایجاد جریان آبدیدگاه کاربران