صحبت های فتح الله زاده درباره شهادت سردار قاسم سلیمانی

ورزش تماشایی
منتشر شده در 13 دی 1398

صحبت های فتح الله زاده درباره شهادت سردار قاسم سلیمانی

دیدگاه کاربران