تاثیر تشویق و روحیه دادن به کودکان !

zardplus
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

این ویدیو فوق العاده اس


تاثیر تشویق و روحیه دادن رو ببینید


برخلاف ادمای دوروبر ما که فقط منتظر زمین خوردن ما هستن

دیدگاه کاربران