مصاحبه دکتر حمید مرادزادگان موسس آزمایشگاه پاستور اهواز

آزمایشگاه پاستور در اهواز
منتشر شده در 14 مرداد 1397

آزمایشگاه تشخیص پزشکی پاستور در سال 1370 در شهر اهواز توسط دکتر حمید مرادزادگان متخصص علوم آزمایشگاهی از دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید. هدف از افتتاح آزمایشگاه پاستور مرتفع ساختن نیازهای تشخیصی و تخصصی پزشکان منطقه در راستای اهداف درمانی بیماران بوده است.

دیدگاه کاربران