استفاده ویژه اباعبدالله (ع) از "شعر" برای امربه معروف و نهی ازمنکر در

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 27 شهریور 1399

استفاده ویژه اباعبدالله (ع) از "شعر" برای امربه معروف و نهی ازمنکر در

دیدگاه کاربران